Afmelden?

Je kunt het lidmaatschap schriftelijk (per mail) opzeggen bij de secretaris (zie pagina ‘contact’). Indien u zich voor 1 december afmeldt, bent u geen contributie voor het volgende jaar verschuldigd.