Privacyverklaring

In 2024 heeft het bestuur het nieuwe privacy reglement vastgesteld. Hierin wordt geregeld hoe we binnen de vereniging omgaan met persoonsgegevens. Een belangrijke wijziging is dat we de ledenlijst niet zomaar meer rondsturen. De lijst wordt alleen verstrekt wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld voor het organiseren van een toernooi of competitie. Je vindt de privacyverklaring hieronder.