Wegwijs

Deze informatie is vooral bedoeld voor nieuwe leden en belangstellenden.

Wie is wie

Het bestuur bestaat uit:

  • Marian Hoogma  voorzitter
  • Trees Tissen: secretaris
  • Emmie Burgers  penningmeester
  • Henk Janssen  bestuurslid

Wedstrijdcommissie: Paul Hubbers, Kees Rijk, Jan Arnts en Marianne van Thiel

De wedstrijdcommissie coördineert de wintercompetitie, de zomercompetitie, het Ubbergs Kampioenschap, de clubkampioenschappen, uitwisselingen met andere clubs en het Euregio toernooi. De wedstrijdcommissie verzorgt de trainingen, de instructie voor nieuwe spelers, scheidsrechters en wedstrijdleiding. Centraal staat verbetering van het spelniveau en sportieve prestaties.

De activiteitencommissie bestaat uit Mirjam Arnts (coördinator), Elly Plass, Albertine Groothuijse, Alie en Geert Kuster, Emmy van Heumen, Trees Tissen, Jan en Ine Gout en Lies Creemers. Elly Plass coördineert de groepen ‘van buiten’.
Jan en Ine Gout hebben het beheer van de kantine en doen de inkopen
Organisatie van het Beek-Ooij-Leuth (BOL)-toernooi: Jan Arnts en Emmy van Heumen en Jan Gout.
Maike Hermsen en Kees Rijk zijn houders van de horecavergunning voor de But.

Scheidsrechters: Jan Gout, Jan Arnts, Paul Hubbers, Henk Janssen, Kees Rijk.
De website pv-beek.nl wordt bijgehouden door Kees Rijk en Trees Tissen. Meerdere personen kunnen de activiteitenkalender bewerken. Het is de bedoeling om alle activiteiten van de PVBeek op de activiteitenkalender te vinden, zodat dit de centrale informatieplek wordt.

Naast de hierboven genoemde functionarissen, zijn er vele leden –teveel om hier te noemen- die een bijdrage leveren aan de vele taken die er dagelijks te doen zijn.

Opvang en instructie voor nieuwe spelers
Voor veel nieuwe leden is het niet alleen een nieuwe club, maar ook een nieuw spel. De belangrijkste spelregels staan hier.

Een verkeerde worp is niet af te leren; een goede werptechniek geeft een speler nog vele jaren spelplezier. Daarom is het belangrijk om van begin af aan goed te luisteren naar de ervaren spelers die onder leiding van de wedstrijdcommissieleden de instructie verzorgen. Enkele basisprincipes:
-houd slechts één boule in de hand
-sta stabiel in de cirkel, de ‘werp’-voet iets naar voren
-hand=kommetje, duim weg, niet knijpen in de boule
-groooote armzwaai naar achteren
-mooie boog: de afstand tot het butje wordt voor minstens 50% door de lucht afgelegd
-nawijzen

Als je iets verder bent, dan zul je vooral aandacht geven aan de landingsplaats (donnée).

Veel activiteiten: voor wedstrijdspelers en voor recreanten
We zijn allemaal recreatiespelers, maar voor de een is het wedstrijdelement belangrijker dan voor de ander. Daarom zorgen we voor een diversiteit aan activiteiten: voor elk wat wils. Voor de competitiespelers: wedstrijden en training (de dinsdagavond en uitloop naar de donderdag). Voor de meer recreatief ingestelde spelers: vooral gezelligheid op de maandag, woensdag, zaterdag en soms zondag.

.

Jeu de boules, een goed gevoel!

We hopen dat de nieuwe leden zich snel thuisvoelen in de club. Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd om deze vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen, en verbeteringen voor te stellen.