20 jaar Pétanque Vereniging Beek

Op 11 november 2011 bestond de Pétanque Vereniging Beek 20 jaar.

We vierden geen groot feest, omdat wij een nieuw buitenspeelterrein willen aanleggen bij onze binnenaccommodatie. Daar gaat veel tijd in zitten en het kost veel geld. Wel werd op zondag 13 november het koffieboulen feestelijk aangekleed. Rond 11 uur waren niet alleen de leden aanwezig, maar ook oud-bestuursleden, oprichters van de club en een vertegenwoordiging van de Nederlandse Jeu de Boules Bond NJBB..

NJBB onderscheiding

Eerst speelden de aanwezigen een spelletje pétanque. In de pauze nam de voorzitter van de regionale NJBB-afdeling het woord. Tot ieders verrassing was dit om de penningmeester Dave Holster te onderscheiden met de bronzen NJBB-speld. Vervolgens werden ook secretaris Kees Rijk en voorzitter Frans van Heumen onderscheiden. De NJBB noemt de jarenlange inzet als bestuurslid, en het realiseren van de sportaccommodatie.

Kusterprijs 2011

Deze prijs is bij het 10-jarig jubileum ingesteld om leden te bedanken die erg veel voor de vereniging doen. De prijs is genoemd naar Alie en Geert Kuster, die destijds de prijs ontvingen. De andere gehuldigden totnutoe zijn: Joop van Beckhoven, Ria van Beckhoven, Dave Holster en Frans Steenmans. De gehuldigden vormen de commissie die de voordracht voor 2011 maken.

De commissie heeft besloten om de Kusterprijs 2011 uit te reiken aan Elly Plass, Paul Hubbers en Frans van Heumen. Elly was bestuurslid, is actief in de activiteitencommissie en al jaren de coördinator voor de externe groepen die bij ons pétanque spelen. Paul heeft zich ingezet als bestuurslid en heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van de sporthal. Frans van Heumen heeft al meer dan 10 jaar bestuursfuncties, waaronder de dubbelfunctie voorzitter-wedstrijdsecretaris.