Nieuw bestuur PVBeek

Op maandagavond 11 mei 2015 kwamen de leden van de Petanque Vereniging bijeen om een nieuw bestuur te kiezen. De maanden hiervoor was het het oude bestuur niet gelukt om zelf opvolgers te vinden, maar vooral dankzij de inspanning van ‘formateur’ Marian Hoogma hebben zich toch kandidaten gemeld. Er was een hoge opkomst: werkelijk alle leden die niet op vakantie of ziek waren, waren aanwezig. Voorzitter Frans van Heumen opende de vergadering. Vertrekkend bestuurslid Ben Kobossen werd bedankt met een envelop en een bos bloemen. Penningmeester Dave Holster heeft de vereniging sinds 1992 over in totaal 18 jaren bestuurd. Het vertrek van Dave is dus een mijlpaal en hij bracht nog even in herinnering dat onze prachtige sportaccommdatie door ons spaarzame gedrag tot stand heeft kunnen komen. Kees Rijk werd bedankt voor de vele jaren inzet als secretaris. Frans van Heumen is sinds 2000 bestuurder geweest, eerst als secretaris, later als secretaris-voorzitter en de laatste jaren als voorzitter.

Kandidaat voor het voorzitterschap was Henk Janssen. Hij werd bij acclamatie gekozen tot voorzitter. Vervolgens werd Marian Hoogma gekozen als bestuurslid. Gonny Eltink werd in afwezigheid (vakantie) gekozen tot bestuurslid. Vervolgens werden ook Trees Tissen en Marianne van Thiel bij acclamatie gekozen.
Het nieuwe bestuur nam plaats achter de bestuurstafel en gaf aan dat zij, zoals de statuten voorschrijven, de taken zullen verdelen. Het scheidende bestuur gaf aan dat zij het nieuwe bestuur waar nodig zal ondersteunen en riep de leden op om geduld en vertrouwen te hebben.
Een extra applaus en een fles wijn was er voor ‘formateur’ Marian Hoogma.
foto 1 (1)

foto 1 (2)

foto 1 (3)

foto 1 (4)

foto 1

foto 2 (1)

foto 2 (2)

foto 2 (3)

foto 2 (4)

foto 2

foto 3 (1)

foto 3 (2)

foto 3 (3)

foto 3

foto 4 (1)

foto 4

foto 5