Nieuwe samenstelling bestuur

Op maandagavond 27 februari is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren 40 leden aanwezig. Het bestuur legde verantwoording af over 2011, en presenteerde de plannen voor 2012. De aftredende bestuursleden werden bedankt en vervolgens kwam vanuit de leden de wens naar voren om het bestuur uit meer dan drie personen te laten bestaan. Na de vergadering, na overleg met de echtgenotes, bleken Henk Gunsing en Jan Tissen bereid om een bestuursfunctie te vervullen. Theo van Dreumel vult de vrijkomende plaats in de wedstrijdcommissie. Het bestuur van de Pétanque Vereniging Beek bestaat dus nu uit:

Frans van Heumen: voorzitter

Dave Holster: penningmeester

Kees Rijk: secretaris

Jan Tissen: lid

Henk Gunsing: lid